System Engineer (SAP, ERP)

Đinh Tiên Hoàng, District 1, Ho Chi Minh
See map
12 days ago

The Job

 • Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu hệ thống SAP một cách an toàn và khai thác sử dụng một cách hiệu quả.
 • Làm việc với đối tác triển khai để giải quyết vấn đề khi phát sinh.
 • Tổ chức đào tạo kiến thức về quy trình nghiệp vụ và hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng hệ thống SAP.
 • Tổ chức phân quyền truy cập, thay đổi dữ liệu trên hệ thống đối với các key user tại AHT và các Công ty thành viên.
 • Khai thác cơ sở dữ liệu SAP theo yêu cầu các bộ phận (rút trích số liệu, lập các báo cáo) một cách hiệu quả và cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác.
 • Phối hợp với người dùng để cùng khai thác các tất cả các tiện ích cũng như các báo cáo quản trị trên hệ thống.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm soát đối với dữ liệu chính (Masterdata) và các dữ liệu giao dịch nhằm đảm bảo dữ liệu được khai báo một cách đúng đắn.
 • Nghiên cứu và tư vấn cho Ban Giám đốc trong việc áp dụng các ứng dụng về công nghệ thông tin.
 • Tham gia triển khai các dự án, chương trình, ứng dụng công nghệ đã được Ban Giám đốc phê duyệt.
 • Phối hợp với bộ phận Basis để bảo trì, bảo vệ dữ liệu và giúp cho hệ thống thông tin được vận hành ổn định, an toàn và thông suốt.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên và Ban Giám đốc yêu cầu.

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin
 • Có chứng chỉ chuyên môn về tài chính - kế toán
 • Am hiểu về phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP – ERP
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng
 • Tiếng Anh tương đương trình độ B, có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ