System Engineer (Linux, Database)

Ha Noi, Other, Ha Noi
See map
11 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
  • Môi trường làm việc năng động, dẫn đầu thị trường

The Job

- Xây dựng, vận hành, tối ưu hạ tầng CI/CD phục vụ Công ty: Jenkins, Gitlab, Harbor,... Hỗ trợ các dự án của công ty tích hợp CI/CD, đóng gói triển khai Infrastrucrure as Code.
- Vận hành, giám sát các hệ thống của Công ty triển khai cho khách hàng (HĐH Linux) đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác, ổn định, đảm bảo KPI/SLA, xử lý các ticket phát sinh.
- Nghiên cứu, xây dựng phát triển các giải pháp tối ưu công việc vận hành: hệ thống monitoring, logging, ticketing, ...

Your Skills and Experience

- Có trên 2 năm kinh nghiệm quản trị hệ thống Linux
- Cài đặt, sử dụng thành thạo, tối ưu các phần mềm mã nguồn mở như: database, load balancer, message queue, monitoring, logging, ...
- Có kinh nghiệm về các công nghệ phổ biến phục vụ CI/CD: Git, Jenkins, Docker, Kubernetes, public/private Cloud

Why You'll Love Working Here

Công ty An ninh mạng Viettel là đơn vị trực thuộc Tập đoàn công nghệ viễn thông Quân đội, thực hiện nghiên cứu chuyên sâu và phát triển giải pháp ATTT, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ đảm bảo ATTT cho tổ chức, doanh nghiệp, trong và ngoài nước.