System Engineer (Java, Database)

Nguyễn Chí Thanh, Dong Da, Ha Noi
See map
19 days ago

The Job

 • Có kinh nghiệm làm việc Java và làm được Hạ tầng docker/kubernetes
 • Quản lý và vận hành hệ thống máy chủ của công ty bao gồm hai cụm: server vật lý và server trên google cloud thông qua Kubernetes.
 • Hỗ trợ đội developer triển khai các ứng dụng mới dưới định dạng docker container.
 • Quản lý hệ thống file lưu trữ và database. Quản lý các dịch vụ CICD, monitor, logging.

Your Skills and Experience

 • Có kĩ năng làm việc với Kubernetes và Docker container
 • Có hiểu biết về linux system và hệ điều hành Ubuntu
 • Có kĩ năng làm việc với hệ thống Jenkins hoặc các dịch vụ CI tương tự như Travis, CircleCI
 • Có kĩ năng làm việc với hệ thống log ELK
 • Có kĩ năng quản lý database mysql, postgres
 • Có kĩ năng đọc hiểu và viết bash script nếu cần
 • Có khả năng và kinh nghiệm làm việc nhóm với đội development

Why You'll Love Working Here

 • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
 • Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
 • Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.