System Engineer (C#, MySQL, ERP)

Số 6, đường 11, Khu công nghiệp VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh
See map
15 days ago

The Job

- Quản lý hệ thống danh mục cho phần mềm ERP
- Xây dựng báo cáo quản trị cho công ty theo thiết kế và hướng dẫn của BGĐ
- Xây dựng các phần mềm quản trị cho công ty theo thiết kế và hướng dẫn của BGĐ
- Triển khai các dự án ERP theo yêu cầu của công ty.
- Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sử dụng, khai thác các báo cáo và phần mềm.
- Xử lý, khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống ERP hoạt động thông suốt, hiệu quả.
- Phối hợp với đối tác trong việc thay đổi, nâng cấp, bảo trì hệ thống máy chủ ERP.

Your Skills and Experience

- Kinh nghiệm 1 năm tại các công ty sản xuất điện tử
- Chuyên môn: Tin học quản lý, Phần mềm, Công nghệ thông tin & các chuyên ngành khác có liên quan
- Có kinh nghiệm sử dụng MS SQL Server, Oracle server
- Có kinh nghiệm sử dụng Visual Studio
- Có khả năng phát triển C#
- Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống ERP hoặc MES
- Có kinh nghiệm quản lí Server
- Có kinh nghiệm quản lý Network

Why You'll Love Working Here

  • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
  • Chương trình đào tạo và phát triển năng lực nội bộ liên tục
  • Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động