1 system administrator job in Vietnam for you

System Administrator (Linux, Networking)

Ho Chi Minh - Phu Nhuan
  • Tổng thu nhập ~700 triệu/năm
  • Du lịch trong và ngoài nước
  • Thưởng quý, Hiệu quả, Lễ Tết

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.