System Admin (Oracle)

Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
21 days ago

The Job

 • Nhận bàn giao và chịu trách nhiệm ở cấp đầu tiên về các dịch vụ hỗ trợ của BTS (bao gồm cả việc cài đặt thông số trên các hệ thống). Giám sát các yêu cầu khó và xử lý hoặc giải quyết theo thỏa thuận.
 • Phân tích yêu cầu của người dùng nhằm đưa ra các giải pháp giải quyết và/hoặc xem xét, phân loại yêu cầu về đúng nhóm hỗ trợ đảm bảo yêu cầu được xử lý theo đúng thời gian thỏa thuận hoặc tìm ra cách để cải tiến dịch vụ.
 • Thực hiện báo cáo hàng tuần về các yêu cầu.
 • Quản lý các vấn đề: báo cáo, phân tích và đưa ra các hành động nhằm đảm bảo thời gian cam kết, báo cáo trạng thái và tiến trình đến người sử dụng.
 • Tiếp nhận, báo cáo và phân tích các phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Cập nhật Danh mục dịch vụ.
 • Phát hiện, giám sát và triển khai công cụ/chính sách/hệ thống kiểm soát nhằm giảm thiểu các rủi ro hoạt động trong cơ sở dữ liệu.
 • Đảm bảo tuân thủ theo các chính sách và quy trình của VIB hoặc các yêu cầu pháp luật liên quan.
 • Quản trị và báo cáo các rủi ro hoạt động cản trở trong công việc hoặc gây gián đoạn hệ thống phục vụ hoạt động kinh doanh. Thực hiện hành động phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Your Skills and Experience

 • Tối thiểu một bằng đại học chuyên ngành CNTT hoặc Kinh tế.
 • Tối thiểu  5 năm (đối với Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (đối với Chuyên viên chính)/ 2 năm (đối với Chuyên viên) kinh nghiệm Dịch vụ hỗ trợ trong ngành Ngân hàng và Dịch vụ tài chính.
 • Kinh nghiệm trong một hoặc nhiều hệ thống: lõi ngân hàng, kênh thanh toán, quản lý khách hàng (CRM), thương mại điện tử, MIS, các hệ thống nội bộ,
 • Kinh nghiệm phát triển các phần mềm bao gồm: phân tích, kiểm thử và hỗ trợ.
 • Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tuxedo, Oracle, Data warehouse, CRM….- Ưu tiên.
 • Kỹ năng phân tích và xử lý sự cố tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt (Nói và viết).
 • Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh.