Sr Backend Dev (Java,Spring,MySQL)~2500$

Hoan Kiem, Ha Noi
See map
1 day ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Quyền nhận cổ phiếu công ty
 • Cơ hội công tác nước ngoài
 • Startup tầm cỡ quốc tế

The Job

Bạn sẽ làm việc với một hệ thống codebase Java lớn đã có sẵn. Bạn cần có khả năng đọc hiểu và tuỳ chỉnh hệ thống codebase này theo yêu cầu và viết APIs cần thiết. Khi mới bắt đầu công việc, bạn sẽ được hỗ trợ training để hiểu về hệ thống này dưới sự trợ giúp của Technical Lead của công ty.

 • Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung vào viết codes và sửa bugs để hỗ trợ ứng dụng frontend
 • Tuỳ chỉnh, viết thêm chức năng, và duy trì hệ thống backend
 • Viết unit tests và integration tests
 • Viết automation scripts cho CI/CD và devops
 • Thiết kế và tuỳ chỉnh MySQL schemas cho những chức năng mới
 • Thiết kế database
 • DevOps, CI/CD pipelines

Your Skills and Experience

*** Required:

 • Backend
 • Java
 • Spring framework
 • Tomcat
 • MySQL hoặc tương tự
 • Rest APIs
 • Shell script, Liniux commands hoặc Docker container, Kubernetes
 • Nền tảng cloud: Amazon AWS, Microsoft Azure hoặc Google Cloud
 • CI/CD pipelines, devops
 • IDE, Eclipse, IntelliJ, graddle
 • Unit tests
 • Git

*** Nice to have:
 

 • Typescript, Javascript
 • SCSS, CSS
 • HTML
 • Node.js

Why You'll Love Working Here

 • Mức lương cao cùng quyền nhận cổ phiếu của công ty
 • Cơ hội làm việc và công tác tại nước ngoài
 • Cơ chế tăng lương và thưởng linh hoạt
 • Trải nghiệm cảm giác xây dựng một startup tầm cỡ quốc tế và văn hoá làm việc chuyên nghiệp hiệu quả từ Silicon Valley
 • Cơ hội tạo ra những giá trị xã hội to lớn và thay đổi cuộc sống của hàng trăm triệu người nghèo ở Đông Nam Á