118 sql developer jobs in Vietnam for you

PHP Developer (JQuery, SQL)

Ho Chi Minh

Java Backend Developer (Spring, SQL)

Ha Noi

Java Developers (English, SQL)

Ha Noi
 • Onsite opportunities in US, UK
 • 13th salary, performance bonus
 • Training &Personal Development

.NET Developer (ASP.NET, SQL) - Up 1500$

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

Backend Dev (Python/ Django, SQL)

Ha Noi
 • 13 month salary + Health care
 • Advancement opportunities
 • Fun + collaborative enviroment

Senior Developer (.NET/C#/HTML/SQL)

Ho Chi Minh

03 Database Devs (SQL, Oracle, MySQL)

Ho Chi Minh

Java Backend Developer (Spring, SQL)

Ha Noi

Sr Java Dev(Spring, SQL)- Up to 2000$

Ha Noi

Senior .NET Developer (MVC5, SQL) ~$1800

Ho Chi Minh

Fullstack Dev(.NET/Angular/SQL)

Ho Chi Minh

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

ERP Developer (JavaScript, PHP, SQL)

Ho Chi Minh

Java Developer (Java, SQL)

Ho Chi Minh

02 .NET Developers (SQL, C#, Winform)

Ho Chi Minh

Backend Developer (NodeJS, SQL)

Ho Chi Minh

.NET Developer ( ASP.NET, SQL )

Ha Noi

02 Developers ( C#, SQL, Database )

Others

IT Developer (C#, ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Software Developer (Oracle, PL/SQL)

Ho Chi Minh
 • Full 13th month salary
 • Chance to be trained overseas
 • New and modern offices

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.