Solution Architect

Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
20 days ago

The Job

Mục đích công việc:

 • Chịu trách nhiệm tham gia phát triển và quản lý kiến trúc tổng thể doanh nghiệp và xây dựng kiến trúc giải pháp cho các dự án công nghệ theo định hướng tổng thể.
Trách nhiệm:
 • Tham gia phát triển và quản lý kiến trúc doanh nghiệp (Enterprise Architecture) đảm bảo phù hợp với chiến lược CNTT và chiến lược kinh doanh của VIB. 
 • Cung cấp các kiến trúc giải pháp cho các dự án công nghệ
 • Áp dụng các quy trình quản lý kiến trúc, đảm bảo các hệ thống IT được triển khai, vận hành tuân thủ kiến trúc IT
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Your Skills and Experience

Yêu cầu cơ bản:

 • Tối thiểu trình độ ĐH chuyên ngành CNTT/ khoa học máy tính/ QTKD
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực    
 • Kỹ năng khái quát, tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề           
 • Kỹ năng đàm phán, tư vấn
 • Tiếng Anh: Nói & viết tốt (sử dụng hàng ngày)
Yêu cầu bắt buộc:
 • 01 năm kinh nghiệm trong vai trò kiến trúc giải pháp hoặc 03 năm trong vai trò lập trình viên cao cấp (Senior Developer/ Technical Leader)
 • Am hiểu 1 trong các lĩnh vực như hệ thống Core-Banking, Core-Card, hạ tầng SOA, hệ thống thanh toán, CRM, hệ thống kho dữ liệu, hệ thống thông tin quản trị (MIS), cơ bản về bảo mật, ngân hàng điện tử và thương mại điện tử
 • Am hiểu về quy trình cung cấp giải pháp công nghệ trong việc phân tích, phát triển, kiểm thử và triển khai giải pháp phần mềm
 • Có kinh nghiệm về các công cụ xây dựng mô hình phần mềm như UML, ORM...