Software Project Manager (Android/iOS)

RYON
172 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Tan Phu, Ho Chi Minh
8 days ago

Job Description

- Phụ trách lập kế hoạch triển khai tổng thể dự án;

- Phân tích, xây dựng tài liệu, trình bày giải pháp cho người phận sự;

- Quản lý và phân công công việc cho từng nhân sự;

- Kiểm soát, hỗ trợ, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và trong ngân sách;

- Hỗ trợ các thành viên trong dự án về mặt quy trình, nghiệp vụ, kỹ thuật ...

- Phối hợp với các phòng ban để xem xét bổ sung, cải tiến sản phẩm hiện tại của Công Ty.

- GIỮ VAI TRÒ QUAN TRỌNG, LÀ NỀN TẢNG XÂY DỰNG BỘ PHẬN IT TRONG TƯƠNG LAI. 

Your Skills and Experience

- Có từ 01 năm kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm.

- Có kỹ năng lập kế hoạch, khả năng điều phối dự án tốt, quản trị được các rủi ro của dự án.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm hiệu quả.

- Chủ động, linh hoạt và có khả năng tự tổ chức công việc.

- Phần mềm quản lý doanh nghiệp: ERP (Quản trị nguồn lực), DMS (Kênh phân phối).

- Đã từng quản lý & tham gia dự án phát triển App Mobile (Android & iOS). 

Why You'll Love Working Here

- Lương tăng tối thiểu 10%/ năm.

- Xét tăng lương mỗi 3 tháng.

- Nhận đầy đủ các phúc lợi lao động theo quy định NN.

Start-up nhỏ nhưng mục tiêu to.