Nha Trang Backend Dev (PHP/Java/.NET)

VNTP, 50 Lê Thánh Tôn, Nha Trang
See map
HCM, Ho Chi Minh
See map
18 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Thưởng ít nhất 1-4 lần trong năm
 • Môi trường làm việc hiện đại, năng động
 • Được đào tạo thêm về technical

The Job

Gia công phần mềm cho thị trường Nhật Bản , các system SNS như như zalo, viber, EC, ERP, Image processing, NLP...

Your Skills and Experience

Senior 
+ Lập trình PHP, JAVA...trên 3 năm kinh nghiệm
+ Hiểu biết Framework, MCV, design pattern, tư duy thuật toán tốt
+ Kinh nghiệm optimize, turning database perfomance (ít nhất 1 database nào đó như Mysql, oracle, mariadb...)
+ Kinh nghiệm làm việc teamwork và theo process như mô hình scrum, waterfall...
+ Kinh nghiệm sử dụng Git, SVN...
+ Kinh nghiệm sử dụng NoSQL (ko bắt buộc)
+ HTML, CSS, JS

Junior
+ Lập trình PHP, JAVA...trên 2 năm kinh nghiệm
+ Hiểu biết Framework, MCV, design pattern, tư duy thuật toán tốt
+ Kinh nghiệm sử dụng mysql hoặc oracle, mariadb
+ Kinh nghiệm sử dụng Git, SVN...
+ Kinh nghiệm làm việc teamwork và theo process
+ HTML, CSS, JS

Why You'll Love Working Here

 • Thưởng ít nhất 1-4 lần trong năm
 • Thưởng dự án mới
 • Thưởng theo doanh thu công ty (đặc biệt là các dự án maintain dài hạn)
 • Được các chế độ về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế cao cấp khi gắn bó dài hạn với công ty
 • Được đào tạo thêm về technical
 • Được đào tạo thêm về quản lý, Team working
 • Môi trường làm việc hiện đại.
 • Các dự án bắt kịp theo các công nghệ mới của thế giới.
 • Làm việc với khách hàng Nhật, nhân viên người Nhật