PHP/.NET Developers (HTML, CSS, SQL)

148 Nguyen Dinh Chinh, Phu Nhuan, Ho Chi Minh
See map
Expired

The Job

 • Tham gia phát triển các sản phẩm của Công ty (hệ thống, website, tool hỗ trợ khách hàng, quản lý, báo cáo, kiểm soát hệ thống).
 • Tham gia xây dựng hệ thống Front-end, Back-end, Restful API để hỗ trợ user, người điều hành quản lý.

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành CNTT
 • Front-end: HTML, CSS, Bootstrap, JQuery.
 • Thành thạo ngôn ngữ PHP/ .NET.
 • Database: MySQL, SQL Server.
 • API: Restful API, JSON.
 • Hiểu biết về performance, security cho cả client-side và server-side.
 • Sử dụng TFS, tư duy lập trình tốt.
 • Kinh nghiệm 2 năm trở lên cho vị trí Junior/Senior Deve. 
 • Kinh nghiệm 4 năm trở lên cho vị trí Team Leader .
 • Có kinh nghiệm về e-Learning, e-Commercial.
 • Biết lập trình iOS, Android là một lợi thế.

Why You'll Love Working Here

Dai Truong Phat is proud to provide a friendly, energetic work environment with a generous compensation package, opportunities for career advancement and ongoing training.