Software Developer (.NET, NodeJS, PHP)

08, Hung Vuong St., Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
See map
8 days ago

The Job

- Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm có độ chịu tải cao, làm việc với các đồng nghiệp có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng theo kiến trúc phần mềm mới như Microservices, …
- Tham gia xây dựng giải pháp ứng dụng và quá trình chuyển đổi số, tham gia xây dựng giải pháp cho các ứng dụng trong công nghiệp.

Your Skills and Experience

- Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng với một trong những công nghệ .Net hoặc Nodejs, PHP
- Có kinh nghiệm làm việc với công nghệ front-end HTML5, CSS3, JavaScript hoặc Angular, React. 
- OOP C# .NET best practices, and hiểu những nguyên lý lập trình cơ bản như: SOLID, DRY, Dependency Inversion,…
- ASP.Net MVC/ASP.NET Core MVC, WebAPI, RESTFul Web API, HTTP Codes and verbs, JSON,..
- Entity Framework Core. 
- Đã hoặc có thể lập trình mobile là một lợi thế
Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề. 
- Có khả năng tự học và nghiên cứu, thích nghi với công nghệ mới. 
- Tiếng anh giao tiếp đọc viết tốt. 
- Hiểu và có thể làm việc được với mô hình Agile Software Development sử dụng Scrum framework. 
- Hiểu về DevOps CI/CD. 
- Biết sử dụng GIT hoặc SVN

Why You'll Love Working Here

- Được hưởng mức thu nhập theo thỏa thuận.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Các chế độ đãi ngộ khác: theo quy định của Tổng Công ty.