Software Developer (Java, C#)

1-1-8 Dojimahama, Kita-ku, Osaka, Japan
See map
25 days ago

The Job

・Phát triển và cung cấp hệ thống cho trường đại học. Phân tích, quản lý và công khai dữ liệu cho các trường đại học.
・Trọng tâm của công nghệ là tạo ra hệ thống có tính linh hoạt và mở rộng cao trên nền tảng XML.
・Hỗ trợ, bảo trì phân tích quản lý dữ liệu cho các dự án cho khách hàng.
・Làm việc trong môi trường dùng ngôn ngữ tiếng nhật, ngoài ra có thể dùng tiếng việt và tiếng anh.
・Có thể làm việc tại Nhật hoặc tại chi nhánh ở Việt Nam

Your Skills and Experience

・Công việc: phát triển phần mềm, kỹ sư hệ thống.
・Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc với Java hoặc C# trên 2 năm.
・Có hứng thú với học ngoại ngữ (đặc biêt là tiếng Nhật), và muốn làm việc tại Nhật Bản.
・Muốn năng lực giải quyết vấn đề hoặc muốn nâng cao khả năng giải quyết vấn đề.
・Muốn trải nghiệm thử thách trong công việc và làm việc tại môi trường nước ngoài.

Why You'll Love Working Here

  • 10 ngày trên năm (tăng hàng năm)
  • Hỗ trợ học tiếng nhật
  • PC cấu hình cao