ERP Developer (SAP)

Others
14 days ago

The Job

- Lập kế hoạch triển khai, tham gia xây dựng các giải pháp, quy trình triển khai trên SAP.
- Có kiến thức thành thạo về SAP BI (BW, BO), SAP ABAP,SAP BW/4 HANA, công cụ SAP Design Studio
- Có kỹ năng lập trình nâng cao: Có thể tham gia lập trình, review code, phân tích bug và đề xuất giải pháp cho các module phần mềm phức tạp.
- Có kỹ năng thiết kế nâng cao: Có thể tạo các tài liệu thiết kế tổng thể kỹ thuật, TS…
- Có khả năng phân tích và fix lỗi trong quá trình làm Intergration Test/System/Acceptance Test.
- Hỗ trợ hệ thống SAP, đào tạo key users, tiếp nhận và xử lý các phát sinh từ hệ thống SAP
- Xử lý các vấn đề lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng của các phân hệ SAP
- Đảm bảo các tài liệu về quy trình, cấu hình và kỹ thuật của hệ thống SAP được lưu trữ an toàn, sẵn sàng
- Phân công nhiệm vụ, triển khai các công việc đến từng nhóm.
- Giám sát và điều hành các nhóm triển khai các nhiệm vụ được giao chất lượng và đúng tiến độ.
- Hỗ trợ việc lập kế hoạch đào tạo nâng cao chuyên môn phân hệ và kỹ thuật cho nhóm SAP
- Có kỹ năng nghiên cứu, đánh giá và áp dụng các công nghệ, công cụ mới trong công việc được giao.
- Phát triển SAP theo hướng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của tập đoàn

Your Skills and Experience

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT
- Có kinh nghiệm về triển khai và/hoặc hỗ trợ phần mềm SAP ít nhất 7 năm hoặc qua ít nhất 4 dự án SAP toàn/bán thời gian 
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm quản lý và triển khai các dự án lớn về phần mềm ứng dụng CNTT
- Tối thiểu 3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhóm ERP SAP

Why You'll Love Working Here

- Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực. (up to 2000 USD and more)
- Có lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty và các khoản hỗ trợ khác