Software Developer (C#, .NET, JSON)

Thửa Đất số 1, Tờ Bản Đồ số 51, Khu phố 8, Phường Uyên Hưng , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
See map
35 days ago

The Job

 • Lập trình phần mềm ứng dụng trên nền tảng .Net database MSQL.
 • Tiếp nhận yêu cầu, đặc tả kỹ thuật phần mềm từ các phòng ban.
 • Lập kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.
 • Kiểm tra, viết tài liệu đặc tả kỹ thuật công việc thực hiện.
 • Biết thêm ngôn ngữ lập trình khác là một ưu thế

Your Skills and Experience

 • Sử dụng tốt một trong các ngôn ngữ C#, .NET, JSON, XML, ASP...
 • Nắm chắc kiến thức về lập trình hướng đối tượng chung.
 • Hiểu biết về Web Service, RESTFull API, RESTfull, SOAP;
 • Có kiến thức cơ bản về MS SQL, Mongodb, Oracle
 • Có kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ C# (.NET)
 • Có kinh nghiệm làm việc với framework .NET: Winform, ASP.NET MVC
 • Có khả năng lập trình HTML/CSS/Javascript.
 • Có khả năng sử dụng các công cụ lập trình: VisualStudio, IIS, Git.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển các phần mềm doanh nghiệp như: Kế toán, Hóa đơn điện tử, Bảo hiểm, Nhân sự