Software Developer (C#, .NET. ASP.NET)

Lot C, Road No 3, Dong An Industrial Park, Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam
See map
32 days ago

The Job

 • Cần tuyển dụng Developer. Ưu tiên ứng viên cókinh nghiệm trong việc xây dựng ERP với hiệu suất cao, có tính mở rộng.
 • Thực hiện lập trình, tùy biến, phát triển các chức năng phần mềm theo quy trình và theo yêu cầu được thống nhất.
 • Công việc bảo trì (sửa lỗi) trên sản phẩm hiện tại.
 • Đảm bảo thiết kế tuân thủ các thông số kỹ thuật
 • Hỗ trợ cải tiến liên tục bằng cách điều tra các lựa chọn và công nghệ thay thế.

Your Skills and Experience

 • Kinh nghiệm về C # & ASP.Net (Tối thiểu kinh nghiệm 2 năm về lập trình .NET với ASP.NET bằng C #)
 • Có kinh nghiệm về HTML, CSS, Javascript, Ajax, jQuery, JSON, XML
 • Kiến thức về cơ sở dữ liệu, SQL và ứng dụng web
 • Kiến thức cơ bản về windows service và Network.
 • Kinh nghiệm test-driven development (TDD)
 • Giải quyết vấn đề, kỹ năng tự học
 • Bằng cấp: Đại Học Công nghệ thông tin hoặc tương đương.