Software Developer (C#, .NET, MS SQL)

04 Dương Quang Trung, Phường 12, District 10, Ho Chi Minh
See map
19 days ago

The Job

 • Tham gia phát triển các hệ thống ứng dụng Silverlight, WPF( Windows Presentation, Framework ), Windows Form trên nền tảng .NET Framework (C#,ASP.NET, MVVM).
 • Thực hiện theo tài liệu giải pháp và mô hình của phân tích.
 • Phối hợp chặt chẽ với bộ phận đảm bảo chất lượng để tạo ra sản phẩm tốt.
 • Tham gia vào nghiên cứu công nghệ mới và các giải pháp mới.
 • Báo cáo công việc với trưởng phòng.

 

Your Skills and Experience

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên về Phần mềm.
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên Web.
 • Kinh nghiệm hoặc kiến thức về MS SQL Server, Dev Express Reporting.

Khuyến khích:

 • Yêu thích công việc lập trình, mong muốn tạo ra các sản phẩm phục vụ cho đơn vị.
 • Có am hiểu về một số quy trình Quản lý bệnh viện là một lợi thế.

 

Why You'll Love Working Here

 • Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
 • Các khoản phụ cấp theo quy định Bệnh Viện.
 • Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.