Software Dev (Java, Oracle, MySQL)

236A, Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Ho Chi Minh
See map
Expired

The Job

- Lập trình Web mobile app/Mã nguồn mở.

- Có kinh nghiệm lập trình Java (JEE).

- Có kinh nghiệm với Eclipse.

- Database: Oracle, SQL server, MySQL.

- Web: Java, Php, JSF, CSS, HTML, Javascript (đặc biệt Jquery), Angular.

- Server: JBOSS, Node.js

- Mã nguồn mở: Camunda (BPM).

Your Skills and Experience

- Trình độ Đại học: chuyên ngành CNTT.

- Có kinh nghiệm lập trình ứng dụng web trong quản lý nghiệp vụ doanh nghiệp.

- Có kinh nghiệm lập trình web chạy trên đa thiết bị.

- Khai thác và xử lý dữ liệu trên database: Oracle, SQL server, MySQL.

- Có kỹ năng về thuật toán và lập trình hướng đối tượng (Object Oriented).

- Có khả năng làm việc với mọi khía cạnh trong phát triển ứng dụng bao gồm UI, Animation,

Network Communication.