Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some new jobs for you.

Process Automation Integration Manager

Ho Chi Minh
 • Automation regional projects
 • World-class engineers
 • Flexible working time

03 Java Developers - Up to $2000

Ho Chi Minh

Jr/Sr iOS Dev (Objective C, Swift)

Ha Noi

Java Developer ( J2EE, Spring)

Ha Noi

2 Junior Backend Developer (PHP/C#/.Net)

Ho Chi Minh
 • Được Huấn luyện, đào tạo.
 • Mỗi năm đều xét tăng lương.
 • Phụ cấp đi lại, lương tháng 13

Tester (QA QC) - Up to 20M VND

Ha Noi

Mobile Developers (Java, Swift, Spring)

Ha Noi

Principal Java Developer (Spring, SQL)

Ho Chi Minh

System Engineer (Cloud Biz)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Frontend Dev (ReactJS/ English)

Ho Chi Minh

10 Sr ASP.Net Dev (C#,MySQL) 1000-1500$

Ho Chi Minh

Blockchain Application Dev (iOS&Android)

Da Nang
Ho Chi Minh

5 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Data Engineers (Database, Java, Python)

Ho Chi Minh

Senior Java Developer

Ho Chi Minh

Junior Python Web Developer (SQL, AWS)

Ho Chi Minh

UI-UX Designer (HTML/CSS) $500 - $1200

Ha Noi

[HAN] Ruby Developer (up to $1800)

Ha Noi

Java Developer (JavaScript, SQL)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

02 Senior Backend Dev (Python/ Django)

Ha Noi
 • Great leaders
 • Advancement opportunities
 • Premium health care

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.