Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some new jobs for you.

Mid to Lead Mobile App Dev (iOS/Android)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Friendly & dynamic environment
 • Grow together with the company

Senior Java Dev (Đi làm Trước/Sau Tết)

Ha Noi

[Gấp] NodeJS Dev (Đi làm Trước/Sau Tết)

Ha Noi

Cloud Solution Architect (AWS, DevOps)

Ho Chi Minh

Mobile Developer (Android)

Ho Chi Minh

Senior Devops Engineer (Bonus)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

E-commerce Product Manager (PTSP)

Ha Noi

Senior Python Developer (Bonus)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

5 PHP Team Leader Upto $1700

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

IVI System Test Engineer

Ho Chi Minh

Software Engineer (Python, Integration)

Ho Chi Minh

8 .NET/C# Developers 2-4 yrs experience

Ho Chi Minh

10 Sr. .NET/ASP.NET/C# Developers $1K-3K

Ho Chi Minh

10 Java Web Devs (JavaScript/J2EE)-Bonus

Ha Noi

Tester (QA Engineer)

Ha Noi

Head of QC, Payment Business

Ho Chi Minh

04 .Net Developers (ASP.Net, C#)

Ho Chi Minh

Developer Java/C#/C++ (Sign-on bonus)

Ha Noi
 • Thưởng 1 tháng lương
 • Onsite Nhật dài hạn, ngắn hạn
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí

10 Java Developer(Spring,MySQL) ~ $1500

Ha Noi
 • Thử việc 100% lương
 • Hưởng min 14 tháng lương
 • Cơ hội đi onsite tại Nhật

Full-Stack Dev (Angular/NodeJS)

Ho Chi Minh

Company Spotlight