30 senior system admin jobs in Vietnam for you

UNIX / System Admin - Shift working

Ho Chi Minh
 • Health insurance
 • Very attractive salary
 • 100% salary in probation

DevOps Engineer (AWS, System Admin)

Ho Chi Minh

IT Support/Administrator (System Admin)

Ho Chi Minh

DevOps Support Engineer (System Admin)

Ho Chi Minh

System Admin (ERP, Networking)

Ho Chi Minh

IT System Admin & Networking (English)

Ho Chi Minh
 • Competitive salary
 • Training
 • English working environment

Network Administration (System Admin)

Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • Monthly profit sharing program
 • High-growth career path

System Admin (Linux/DevOps/Cloud/AWS)

Ho Chi Minh

IT Support (English, System Admin)

Ho Chi Minh

UNIX / System Admin - Shift working

Ho Chi Minh
 • Health insurance
 • Very attractive salary
 • 100% salary in probation

Quản trị CSDL (DBA mức 2, Oracle, SQL)

Ha Noi

Chuyên viên tư vấn giải pháp CNTT

Ha Noi

8 CV Quản lý Trung tâm dữ liệu

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

2 CV phân tích sự kiện bảo mật

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

2 Chuyên viên Vận hành phần mềm

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

IT System & Network Administrator

Ho Chi Minh

IT Security Analyst

Ho Chi Minh

IT - Compliance / IT Banking Auditor

Ho Chi Minh

IT Security Supervisor

Ho Chi Minh

DevOps Engineer (AWS,k8s) up to $2200

Ha Noi
Ho Chi Minh

Company Spotlight

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam