121 senior sql developer jobs in Vietnam for you

Senior Developer (.NET/C#/HTML/SQL)

Ho Chi Minh - District 2

Senior .NET Developer (MVC5, SQL) ~$1800

Ho Chi Minh - Tan Binh
Da Nang - Hai Chau

Architect/Senior Developer(Database,SQL)

Ho Chi Minh - Phu Nhuan

.NET Developer (ASP.NET, SQL) - Up 1500$

Ha Noi - Cau Giay
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

iOS Developer (Objective C, SQL)

Ho Chi Minh - District 1
Da Nang - Hai Chau

Backend Dev (NodeJS, JavaScript, SQL)

Ha Noi - Cau Giay
 • Tháng lương 13
 • Môi trường trẻ, năng động
 • Cơ hội mua hàng IT giá tốt

Backend Dev (Python/ Django, SQL)

Ha Noi - Ba Dinh
 • 13 month salary + Health care
 • Advancement opportunities
 • Fun + collaborative enviroment

Backend Developer -NodeJS/JavaScript/SQL

Ho Chi Minh - District 2
 • Private Healthcare
 • Attractive salary
 • International environment

Junior Backend Dev (Java, Spring, SQL)

Ha Noi - Dong Da

Senior Software Engineer (C/C++, SQL)

Ho Chi Minh - Tan Binh
Ha Noi - Cau Giay

02 .NET Developer (ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh - District 1

Senior QA Automation Tester (SQL)

Ho Chi Minh - District 9
Ha Noi - Cau Giay

Junior Database Developer (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh - Binh Thanh

Junior .NET Developer (C#, SQL)

Ha Noi - Thanh Xuan

PHP Developer (JQuery, SQL)

Ho Chi Minh - District 12

Java Backend Developer (Spring, SQL)

Ha Noi - Cau Giay

Senior Data Engineer (SQL,Cloud)

Ha Noi - Hai Ba Trung
Ho Chi Minh - District 1

03 Database Devs (SQL, Oracle, MySQL)

Ho Chi Minh - District 4

Sr Java Dev(Spring, SQL)- Up to 2000$

Ha Noi - Nam Tu Liem

Fullstack Dev(.NET/Angular/SQL)

Ho Chi Minh - District 10

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.