122 senior sql administrator jobs in Vietnam for you

Senior Data Engineer (SQL,Cloud)

Ha Noi

Senior Developer (.NET/C#/HTML/SQL)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (MVC5, SQL) ~$1800

Ho Chi Minh

Senior QA Automation Tester (SQL)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior Data Analyst (Python, SQL)

Ho Chi Minh
Da Nang

PHP Developer (JQuery, SQL)

Ho Chi Minh

System Admin (Java, SQL)

Ha Noi

Java Backend Developer (Spring, SQL)

Ha Noi

Java Developers (English, SQL)

Ha Noi
 • Onsite opportunities in US, UK
 • 13th salary, performance bonus
 • Training &Personal Development

.NET Developer (ASP.NET, SQL) - Up 1500$

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

Backend Dev (Python/ Django, SQL)

Ha Noi
 • 13 month salary + Health care
 • Advancement opportunities
 • Fun + collaborative enviroment

Technical helpdesk support (SQL, C#)

Ho Chi Minh

03 Database Devs (SQL, Oracle, MySQL)

Ho Chi Minh

Java Backend Developer (Spring, SQL)

Ha Noi

Sr Java Dev(Spring, SQL)- Up to 2000$

Ha Noi

Data Engineer (SQL/BI) - Temporary

Ho Chi Minh

05 Business Analyst (SQL, English)

Ho Chi Minh

Fullstack Dev(.NET/Angular/SQL)

Ho Chi Minh

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

05 Senior QA Engineers (Tester, SQL)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam