186 senior sql administrator jobs in Vietnam for you

Senior Manual Tester (SQL, QA/QC) ~$1500

Ha Noi

Sr. Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Senior QA Automation-Tester/Selenium/SQL

Ho Chi Minh

Senior Java Developer (JavaScript, SQL)

Ho Chi Minh

Senior Back-end (Ruby on Rails /AWS/SQL)

Ho Chi Minh
 • Mac Pro provided
 • Salary review twice a year
 • Business trip in Japan

Senior ASP.NET Developer (.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Senior QA/ QC Engineer (Agile, SQL)

Ho Chi Minh

Senior .Net Developer (ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Developer JavaScript Jr (SQL, Angular)

Ho Chi Minh

Java Dev (Spring, SQL) ~$1500

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Additional Heath Insurance
 • English tuition fee support

Sr. Backend Developer (C#, SQL, ASP.NET)

Ho Chi Minh

10 Java Devs (Spring, SQL) - Up to $1500

Ha Noi
 • Phát triển chuyên sâu
 • Cơ hội trở thành key member
 • Nhiều dự án startup hấp dẫn

Lập Trình Viên .NET (ASP.NET/C#/SQL)

Ho Chi Minh

Developer (C#, .NET, SQL)

Ha Noi

PHP Dev (JavaScript, SQL) - Up to $1000

Ha Noi

Sharepoint Developer (.NET/SQL)

Ho Chi Minh
 • Attractive Package
 • Endless growth-company
 • 20 days of annual leave

Web Application (.NET, C#, SQL)

Ha Noi
 • Lương cực hấp dẫn Up to 1500$
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến cao
 • Đãi ngộ tốt người có năng lực

[URGENT] 2 Java Dev.(SQL, J2EE)~2000$

Ha Noi

Sr/Jr Developer (.NET, Java, SQL)

Ha Noi
 • High salary + good benefits
 • Approaching up-to-date tech
 • Working with people you like

IT Tester (QA/QC, SQL)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam