51 senior qc jobs in Ha Noi for you

Senior Test Engineer (Tester/ QA QC)

Ha Noi

Senior Tester (QA QC)_TA022

Ha Noi

03 Senior Tester (QA QC)

Ha Noi

Junior/Senior .NET

Ha Noi

Senior iOS Developer

Ha Noi

Senior Java Developer

Ha Noi

03 Junior/Senior iOS Devs - Up to $1500

Ha Noi

Junior/Senior React Native Front-end Dev

Ha Noi
Ho Chi Minh

Data engineer ( Fresher/Junior/Senior)

Ha Noi

Senior Manufacturing Engineer

Ha Noi
Get new senior qc jobs by email

Senior PHP Developers ($2,000/month)

Ha Noi

Senior .Net Developers (ASP.NET, HTML5)

Ha Noi

Junior/Senior .NET Dev (ASP.NET, C#)

Ha Noi
  • Sáng tạo, phát huy đc bản thân
  • Chế độ đãi ngộ xứng đáng
  • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

Senior Frontend Developers ($1300-$1800)

Ha Noi

100 Senior Software Devs (Java, MySQL)

Ha Noi
  • Lương Up to $3000
  • Du lịch hàng năm
  • Thưởng lễ/quý/năm+tăng lươg

Senior Java Dev (Có thể đi làm sau tết)

Ha Noi

Senior Developer (.Net, Java)_TA022

Ha Noi

5 Senior/Junior PHP Dev (Laravel, VueJS)

Ha Noi

Senior .NET Developers (C#)

Ha Noi

Senior IT Project Manager _TA022

Ha Noi

Company Spotlight

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle