55 senior qc jobs in Ha Noi for you

04 Senior Tester (QA QC)

Ha Noi

03 Junior/Senior .NET Dev ( up to 2000$)

Ha Noi

03 Senior .NET Developers (Up to $1500)

Ha Noi

Senior System Analyst - VPDirect

Ha Noi

Senior Web Developer (PHP, C#, Java)

Ha Noi

Senior .NET Developer

Ha Noi
  • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
  • Môi trường làm việc toàn cầu
  • Cơ hội phát triển sự nghiệp

Senior Tester

Ha Noi
  • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
  • Môi trường làm việc toàn cầu
  • Cơ hội phát triển sự nghiệp

[HCM/HN] Senior Automation Test Engineer

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior Mobile Apps Dev (iOS, Android)

Ha Noi
  • Coaching trực tiếp từ CEO
  • Cơ hội tăng lương hàng năm
  • Cơ hội nhận cổ phần công ty

Senior Front-End Web Developers

Ha Noi
Get new senior qc jobs by email

Senior NodeJS Developer

Ha Noi

2 Senior .NET Dev (JavaScript, HTML5)

Ha Noi

Senior Automation QA Engineer

Ha Noi

Senior Java Developer (J2EE, Spring)

Ha Noi

04 Senior Developers (Java, JavaScript)

Ha Noi

Junior/Senior Business Analyst

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior Desktop Application Dev (~$2,200)

Ha Noi

Senior Android Dev (Native C) UpTo $2000

Ha Noi

8 Senior Project Managers (6 HN & 2 HCM)

Ha Noi
Ho Chi Minh

14 Senior .NET Developers (8 HN & 6 HCM)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Company Spotlight

Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Headline Photo
Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia