Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some qa-qc jobs for you.

Business Analyst (BA, QA QC, UI UX)

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi

[HN] Business Analyst (QA QC)

Ha Noi

20 Tester (QA QC)

Ha Noi
  • Thưởng lương mềm theo dự án.
  • Làm việc cùng KH Hàn Quốc
  • Có cơ hội đi Onsite tại Hàn

Process Quality Assurance (QA QC)

Ha Noi

Quality Control Specialist (QA QC)

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi

Software Tester Engineer (QA QC)

Ha Noi

02 Tester (QA QC)

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi

Tester QA/ QC Lead

Ha Noi

Tester (QA, QC)

Ha Noi

Quality Assurance Manager (QA)

Ha Noi

[Upto 1000$] 20 Software Testers

Ha Noi

05 Testers

Ha Noi
  • Mức thưởng hấp dẫn
  • Dự hội thảo IT lớn nước ngoài
  • Company Trip 2-3 lần/năm

CVCC Đảm Bảo Chất Lượng Công Nghệ

Ha Noi

Tester (English, SQL) - up to $2,000 net

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior QC

Ha Noi

Company Spotlight

FOSSIL (MISFIT) Headline Photo
FOSSIL (MISFIT) Ho Chi Minh

Great wearable computing products inventor and manufacturer