Senior Project Manager

Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
35 days ago

The Job

Mục đích Công việc

 • Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và quản lý các dự án công nghệ đảm bảo đúng phạm vi, ngân sách, tiến độ và chất lượng theo cam kết.
Trách nhiệm:
 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch thực hiện các dự án công nghệ theo định hướng của Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng;
 • Tổ chức triển khai và quản lý các dự án công nghệ đảm bảo đúng phạm vi, ngân sách, tiến độ và chất lượng theo cam kết;
 • Xây dựng, cập nhật và quản lý các quy định, quy trình và tài liệu dự án liên quan đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai và quy định của VIB;
 • Kiểm soát các rủi ro phát sinh liên quan phạm vi công việc của Bộ phận;
 • Quản lý hiệu quả ngân sách đã được phê duyệt; Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công việc; Phân công, huấn luyện, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới để đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Your Skills and Experience

Yêu cầu tối thiểu:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT/ Khoa học máy tính/ QTKD;
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về triển khai dự án trong các công ty tài chính hoặc ngân hàng;
 • Am hiểu về sản phẩm, cấu trúc và dịch vụ ngân hàng;
 • Chứng chỉ về quản trị dự án (PMP);
Yêu cầu bắt buộc:
 • Kinh nghiệm triển khai dự án hệ thống LOS (Loan Origination System)
 • Kinh nghiệm triển quản lý/ triển khai dự án về hệ thống ngân hàng lõi, hệ thống thanh toán, hệ thống quản trị QHKH, hệ thống kho dữ liệu, hệ thống thông tin quản trị, ngân hàng trực tuyến & thương mại điện tử
 • Kỹ năng lãnh đạo và tư duy chiến lược  tốt;
 • Kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả và kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;
 • Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.