Senior / PHP Developer (MySQL, NodeJS)

8/1 - 8/3 Nguyen Huy Tưởng, Binh Thanh, Ho Chi Minh
See map
17 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Friendly working environment
  • Attractive salary
  • Opportunities to approach new technologies

The Job

- Sự phát triển của bạn là không giới hạn thông qua việc tiếp xúc với các công nghệ mới và tiên tiến của thế giới.

-Your progress will always be moving forward through hand on experience with the new and advanced technologies.

- Bứt phá những giới hạn, bẻ gãy những tư duy và cách làm cũ.

- Break through all of the barriers and doing things in a non-traditional way.
- Tự xây dựng nên những giá trị mới tuyệt vời hơn ngay trong chính môi trường làm việc.

- Your progress will always be moving forward through hand on experience with the new and advanced technologies

- Cơ hội tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp.

- Opportunity to become a team leader if capable. 

Your Skills and Experience

Yêu cầu:

Requirements:                                                              

- Có từ 2 năm kinh nghiệm lập trình PHP/MySQL                           

-  2+ years of experience on PHP/MySQL

- Sử dụng được các framework: CI/Laravel, Angular/Vuejs, NodeJS

- Able to work with one among the following frameworks: Laravel &CodeIgniter, Angular/Vuejs, NodeJS.

- Có kinh nghiệm xây dựng website sử dụng Wordpress (theme, plugins)

- Experienced in web development with Wordpress (theme and plugins)

- Có kinh nghiệm phát triển sản phẩm mới sử dụng mô hình và các portal được xây dựng theo MVC

- Experienced in web product development using portals and/or frameworks built with MVC model

- Hiểu rõ về PHP hướng đối tượng (OOP)

- Good knowledge of OOP

- Hiểu rõ về các bước đầy đủ của phát triển web responsive sử dụng HTML, CSS, JavaScript, và PHP/MySQL

- Good knowledge of responsive web development process using HTML, CSS, JavaScript, Jquery, and PHP/MySQL

- Có kiến thức tốt về Angular, Vuejs, NodeJS, và/hoặc Bootstrap frameworks

- Good knowledge of Angular, Vuejs,NodeJS, JQuery, and/or Bootstrap frameworks

- Tư duy logic tốt, đáp ứng được các yêu cầu đa dạng, khác nhau của dự án.

- Google logical thinking to troubleshoot various situations within projects.

- Có khả năng làm việc nhóm tốt

- Good team player capability

- Có thể sử dụng hệ thống quản lí, kiểm soát như Git/Subversion 

- Familiar with Git/Subversion (SVN)

- Có khả năng chịu áp lực để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có sức ép về deadline

- Capable of working under pressure with professionalism and respects to the deadline
- Có tư duy phân tích và nắm bắt vấn đề nhanh, có thể chủ động tìm hiểu và giải quyết vấn đề phức tạp liên quan đến dự án.

- Acquiring analytics and problem solving skills to resolve any complicated issues within projects.
- Có trách nhiệm cao trong công việc, sẳn sàng thu xếp thời gian để hoàn thành công việc theo yêu cầu dự án.

- Highly responsible and willing to invest additional time to fulfill assignments against the requirements.
 

Ưu tiên:

Prefer:

- Có kinh nghiệm trong sử dụng APIs mạng XH như Facebook, Twitter

- Experienced in social networking APIs such as Twitter.

- Thông thạo tiếng anh

- Good English skills

- Biết web services

- Knowledge of web services

- Hiểu biết về các công nghệ mã nguồn mở (NoSQL, Caching…), hệ điều hành Linux (Ubuntu, CentOS) là một lợi thế.

- Wide knowledge of variety of Open Source technologies (NoSQL, caching) and operating systems Linux (Ubuntu, CentOS) is an advantage.

- Hiểu biết về bảo mật (web security) và lập trình tối ưu performance.

- Experienced on web security and high performance tuning.

- Hiểu biết về SEO

- Knowledge on SEO

- Có kinh nghiệm làm việc với các CMS: Wordpresss/Magento/ Woo Commerce/ Opencart

- Experienced on various e-commerce CMS such as: Wordpresss/ Magento/Woo Commerce/Opencart

- Có kinh nghiệm về SSO, Mobile Apps, … là một lợi thế

- Knowledge on SSO, Mobile Apps, … is an advantage

Notes:

- Trong CV yêu cầu ghi rõ về kinh nghiệm làm việc và quá trình học tập của bản thân.

- Make sure to clearly note your work experience and education background in your CV.

- Ghi rõ vị trí tuyển dụng trong tiêu đề hồ sơ: Ứng tuyển Senior PHP Developer hoặc PHP Developer.

- Particularly mention the position that you are applying: Apply for Senior PHP Developer or PHP Developer.

Why You'll Love Working Here

- Lương tháng 13

- 13th month salary

- Opportunities to increase your income and get promoted after a review every year.

- Review mỗi năm để có cơ hội tăng thu nhập và thăng tiến.

- Travel with the company and team building every year.

- Du lịch cùng công ty và tham gia team building mỗi năm

- Rèn giũa tư duy, kĩ năng làm việc, khả năng lập trình.

- Opportunities to improve your logical thinking, teamwork capability, and    programming skills

Tăng khả năng làm việc – hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

- Improve your competency through daily progress

Training kĩ năng thiết yếu trong công việc.

- Being trained on basic working skills.

Làm việc trong môi trường với nhiều công nghệ mới.

- Friendly working environment with opportunities to approach new