24 senior oracle developer jobs in Vietnam for you

03 Java Dev (Spring/Oracle) $1000-$2000

Ha Noi

Java Dev (Spring, Oracle) - Up to $2000

Ha Noi
  • Dẫn đầu thị trường
  • Cơ hội thử thách và phát triển
  • Môi trường làm việc năng động

Java Engineer (Spring, Oracle)

Ha Noi

Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

05 Java Developers (J2EE, Oracle)

Ha Noi

Senior FullStack Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Cloud Engineer (Oracle, Database)

Ho Chi Minh

02 Java Developers (Oracle)

Ha Noi

Java Developer (Oracle, SQL)

Ha Noi
  • Daily Supply of Fruits & Drink
  • Company Trip 2 times/year
  • Premium healthcare insurance

03 Database Developers (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

6 .NET Dev (Netcore, Oracle)

Ha Noi

Java Developer up to 1500$

Ha Noi
  • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
  • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
  • Không yêu cầu kinh nghiệm

Database Specialist (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

05 Junior/Middle Java Dev (upto~1800$)

Ha Noi

Senior C++ Software Engineer

Ha Noi

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật (ERP, Oracle)

Ho Chi Minh

Quản trị CSDL (DBA mức 2, Oracle, SQL)

Ha Noi

Senior Database Engineer (SQL, SSIS)

Ho Chi Minh

CVCC Vận Hành HThống (Middleware)

Ha Noi

CVCC Quản lý dự án hạ tầng

Ha Noi

Company Spotlight

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.