Senior .Net Developers (ASP.NET, HTML5)

Ngô Quyền, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
10 hours ago

The Job

 • Thu thập yêu cầu chi tiết từ các bộ phận và chuẩn bị tài liệu đặc tả.
 • Phát triển ứng dụng theo tài liệu đặc tả yêu cầu.
 • Chuẩn bị tài liệu dùng cho việc phát triển ứng dụng và tài liệu đào tạo người dùng về cách sử dụng và đào tạo nhóm hỗ trợ về cách vận hành ứng dụng
 • Hỗ trợ nhóm vận hành và/hoặc nhóm hỗ trợ chuẩn bị/chuyển giao dữ liệu cần thiết cho ứng dụng
 • Hỗ trợ nhóm ứng dụng tìm hiểu lỗi hệ thống. 
 • Phát triển ứng dụng mới khi có yêu cầu thay đổi. Thực hiện các bước trong chu trình SDLC, đảm bảo yêu cầu thay đổi được kiểm thử và triển khai hợp lệ.

Your Skills and Experience

Yêu cầu chung:

 • Đại học, chuyên ngành CNTT, Toán Tin hoặc các ngành học liên quan
 • Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng.
 • Hiểu biết đầy đủ về SDLC và có khả năng tuân thủ quy trình SDLC trong phát triển ứng dụng
 • Có kinh nghiệm về hệ thống tài chính và chứng khoán là một lợi thế.
 • Có khả năng truyền tải yêu cầu người sử dụng vào yêu cầu kỹ thuật
 • Đọc hiểu văn bản kỹ thuật bằng tiếng anh. Giao tiếp cơ bản tốt

* Yêu cầu riêng biệt:

+ Phát triển ứng dụng:

 • Kiến thức và kinh nghiệm chắc chắn về Microsoft Visual Studio.
 • Kiến thức và kinh nghiệm chắc chắn về Microsoft SqlServer, Oracle, Informix, and DB2 là một lợi thế.

+ Phát triển Website:

 • Có kiến thức và kinh nghiệm về ASP.NET là yêu cầu bắt
 • Có kinh nghiệm với VB.NET, HTML 5, CSS 3, Classic ASP.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về Microsoft Sharepoint là một lợi thế.
 • Kinh nghiệm về hệ thống quản trị nội dung ( CMS ) là một lợi thế

Why You'll Love Working Here

SSI is not just well-known for its professional working environment, but also concerns the employees’ spiritual life together with attractive welfare schemes:

 • Transparent salary policy linked to each position level and employee’s capacity has created out competitive edge in the market.
 • Comprehensive welfare policy and training program at each stage of our employee’s career.
 • Transparent recruitment policy and career development opportunities.
 • Varied engagement activities have created “The great work place” at SSI.