21 senior linux jobs in Ha Noi for you

[Vantix] DevOps Engineer (Python, Linux)

Ha Noi - Hai Ba Trung
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing,
 • Work with the brightest minds

02 C++ Developers (OOP, Linux)

Ha Noi - Nam Tu Liem

[Urgent] Full-stack Dev (.Net/Linux)

Ha Noi - Ba Dinh

10 Embedded Engineers (C/C++, Linux)

Ha Noi - Cau Giay

NodeJS Developer (MongoDB, Linux, .NET)

Ha Noi - Hoan Kiem

02 System Engineer (Linux/ System Admin)

Ha Noi - Cau Giay

Networking Administrator (Linux)

Ha Noi - Hai Ba Trung
 • Thưởng KPI 1–2 tháng lương
 • Được sử dụng hết các kỹ năng
 • Nhiều cơ hội phát triển

03 System Admin (System Engineer; Linux)

Ha Noi - Cau Giay
 • Lương 13,thưởng Quý, Lễ Tết
 • Hỗ trợ laptop cho nhân viên
 • Làm việc với các hệ thống lớn

IT Support (System Admin, Linux)

Ha Noi - Nam Tu Liem

05 System Admin (System Engineer; Linux)

Ha Noi - Dong Da

Linux OS & Embedded Developer [Remote]

Ha Noi
Ho Chi Minh

DevOps Engineer

Ha Noi - Hoan Kiem
DevOps Linux
5 hours ago

Devops - Up to 1200$

Ha Noi - Nam Tu Liem

System Engineer [Up to $1800]

Ha Noi - Nam Tu Liem
Da Nang - Hai Chau
 • Competitive Salary
 • Profressional environment
 • Young and Talent colleague

Jun/Sen C++ Developer (700$ - 2000$)

Ha Noi - Cau Giay
 • 13 tháng lương/năm
 • Review tăng lương 2 lần/năm
 • Signing bonus 1 tháng lương

CVCC Vận hành Máy chủ - Vận hành hạ tầng

Ha Noi - Hai Ba Trung

Automotive Engineer (C++) - Up to $1500

Ha Noi - Nam Tu Liem

DevOps Engineer

Ha Noi - Hoan Kiem
DevOps Linux
7 days ago

CVCC vận hành hệ thống lưu trữ & CSDL

Ha Noi - Hai Ba Trung

DevOps Engineer - Attractive Salary

Ha Noi - Nam Tu Liem

Company Spotlight

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.