Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some jquery jobs for you.

20 Java Developers (Spring, JQuery)

Da Nang

10 Java Developers (Spring, JQuery)

Ho Chi Minh

Senior PHP Engineer (Laravel)

Ho Chi Minh

2 PHP Developers (1 Year ~ )

Ho Chi Minh

04 Middle-Sr Front End Devs (JavaScript)

Ha Noi

PHP Developer (PHP/MySQL/HTML)

Ho Chi Minh
  • Attractive salary and bonuses
  • Fast&Dynamic work environment
  • Challenge new tech

DevOps Engineer Upto 1500$

Ha Noi

Lập trình Java/ .NET/ C#

Ha Noi

PHP Developer (Laravel, CodeIgniter)

Ho Chi Minh

Software Engineer (Rest API, .Net, SQL)

Ho Chi Minh

Developer (Java/PHP/.NET)

Others

Backend (PHP/Golang/NodeJS) Upto 1600$

Ha Noi
  • Thưởng cuối năm (2-3 tháng)
  • Review lương 6 tháng/lần
  • Ăn trưa miễn phí tại công ty

Markup Dev (HTML/CSS)

Ha Noi

Java Dev (OOP/MVC) All Levels ~ $1300

Ha Noi
  • Đóng bảo hiểm full lương
  • Tăng lương 2 lần/1 năm
  • Cơ hội du lịch Tokyo Nhật Bản

Web Developer (PHP, ASP.NET, Java)

Ho Chi Minh

Frontend Developer (HTML5, CSS, UI-UX)

Ha Noi

Sr. Web Dev (PHP/.NET/Java), up to $2000

Ho Chi Minh

All levels-ReactJS dev(HTML5/JavaScript)

Ho Chi Minh

40 (Senior) .NET Developers (C#/English)

Ho Chi Minh

Web Developer (C#, ASP.NET, JavaScript)

Ha Noi

People also searched

jQuery Developer JQuery

Company Spotlight

Sun* Inc. Headline Photo
Sun* Inc. Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia