179 senior jquery developer jobs in Vietnam for you

PHP Developer (JQuery, Angular)

Ho Chi Minh

Front-end Dev (JavaScript, CSS, JQuery)

Ha Noi

App Developer (JavaScript, JQuery, SQL)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Gấp _2 JAVA Web Developer (JQuery, SQL)

Ho Chi Minh

9 Senior PHP Developers (Laravel/ MySQL)

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Junior / Senior .NET Developers (C#,OOP)

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Additional Heath Insurance
 • English tuition fee support

Full Stack Web Developer (Wordpress)

Ho Chi Minh
 • 13th and 14th month bonus
 • 30 paid leave days
 • Private insurance for family

Full-stack .NET Developer (ASP.NET, JS)

Ho Chi Minh

Middle/Senior .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh

Senior PHP Developer

Ho Chi Minh

Senior Fullstack Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Senior .Net Developer(C#, ASP.NET, .NET)

Ho Chi Minh

05 PHP Web Developers Up to $2000

Ha Noi

Java Dev (OOP/MVC) ~ $1300

Ha Noi
 • Đóng bảo hiểm full lương
 • Tăng lương 2 lần/1 năm
 • Cơ hội du lịch Tokyo Nhật Bản

05 .NET Developer (C#, ASP.NET) ~ $1,500

Ha Noi

PHP Developers (HTML5, CSS)

Da Nang

03 Java Developers (Spring, J2EE)

Ha Noi

Technical Lead/ Development Lead

Ha Noi

Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Urgent 10 Java Developer (Spring, MySQL)

Ha Noi
 • Great team, Big bonus
 • Attractive income
 • Friendly,pleasant environment