254 senior jquery developer jobs in Vietnam for you

02 PHP Developer (jQuery, HTML5)

Ha Noi

Senior Frontend Dev (JQuery/AngularJS)

Ho Chi Minh

Junior Backend Developer (PHP/JQuery)

Ho Chi Minh

Web Dev (JavaScript HTML5 JQuery)~ 1500$

Ha Noi

.Net Dev (Jquery,Javascript) ~ $1000

Ha Noi

03 PHP dev (MySQL, JQuery) - Up to 1000$

Ho Chi Minh

Front-end Developer

Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • Monthly profit sharing program
 • Ongoing education and training

PHP Developer (SQL, Javascript, jQuery)

Ho Chi Minh

Software Developer (PHP, MySQL)

Ho Chi Minh

Senior PHP Engineer (Laravel)

Ho Chi Minh

Gấp _ JAVA Web Developer (JQuery, SQL)

Ho Chi Minh

Backend Dev - Lập trình server - Nodejs

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được làm việc với đối tác lớn
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

Senior Frontend Developer (Javascript)

Ho Chi Minh
 • Salary up to 1800$
 • Sign on Bonus
 • High promotion opportunity

Fullstack PHP Dev Up to $1000~1 year exp

Ho Chi Minh

Senior .Net Developer (ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Frontend Developer (JavaScript, CSS)

Ho Chi Minh
 • 13th month & Performance bonus
 • Chance to work in Japan
 • Health & accident insurance

Middle/Senior .NET Developer (C#, MVC)

Ho Chi Minh

Senior Ruby on Rails Developer (Ruby)

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn Up to $1000
 • Môi trường làm việc siêu COOL
 • Cơ hội vi vu làm việc tại Nhật

Sr. Fullstack Developer (.NET, MVC, SQL)

Ho Chi Minh
 • International and dynamic Team
 • Attractive Salary and benefits
 • Incentives, 13th bonus & trip

Company Spotlight

NVG Technology Headline Photo
NVG Technology Ho Chi Minh

THE GREAT PLACE TO WORK! Delivering top-performing mobile and platform products in Switzerland.