Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some jquery jobs for you.

05 PHP Developers (jQuery, MySQL)

Ha Noi

Frontend Developer -AngularJS,CSS,jQuery

Ho Chi Minh

Application Dev (Java, jQuery, NodeJS)

Others

App Developer (JavaScript, JQuery)

Ho Chi Minh

Sr. App Developer (JavaScript or JQuery)

Ho Chi Minh

20 Java Developers (Jquery/Spring)~1000$

Ha Noi
 • Lương net lên tới 1000$
 • Bonus khi tự apply
 • Hỗ trợ nhà ở cho nhân viên

Web Developer (PHP, jQuery, CSS)

Ho Chi Minh

PHP Programmer (Zend, MySQL, JQuery)

Ho Chi Minh

Frontend Developer ~ PHP,jQuery,CSS

Ho Chi Minh

03 Front-end Devs (PHP, HTML5, jQuery)

Ha Noi

Java Dev (Jquery, HTML5, JavaScript)

Ho Chi Minh

30 Java Developers (HN, HCM)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Salary upto 1500$
 • Có hơn 6 khoản thưởng hấp dẫn
 • Công nghệ tiên tiến

Front-End Developer (AngularJS, HTML5)

Ho Chi Minh

HTML5, CSS Developer

Ho Chi Minh

07 PHP Developers (Laravel, Yii)

Ha Noi
 • Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh
 • Môi trường trẻ trung năng động
 • Tham gia các Câu lạc bộ

Front-End Developer (AngularJS, HTML5)

Ho Chi Minh

05 React Native Devs - Up to $1500

Ha Noi

06 Front-end Developers - Up to 32M

Ha Noi

HTML/CSS/JavaScript Developer

Ha Noi

03 Web Developers (PHP, JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Salary is up to $1,500
 • Learn modern workflow & tools
 • Become professional engineer

Company Spotlight

Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Headline Photo
Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia