Senior Java Developer

Ho Chi Minh , District 3, Võ Văn Tần
See map
Expired

The Job

 • Tham gia phát triển phần mềm trên nền Web-application.
 • Tham gia vào phân tích thiết kế hệ thống.
 • Tham gia vào qui trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp.
 • Được đào tạo nghiệp vụ trong từng lĩnh vực

Your Skills and Experience

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình Web trên nền tảng Java:
 • Có kinh nghiệm trong Struts 2, Hibernate, Spring, Spring MVC bắt buộc
 • Có kinh nghiệm với web servers và application servers (Apache, Tomcat, JBoss, IBM Websphere)
 • Có kinh nghiệm về CSDL MS. SQL Server, Oracle và MySQL.
 • Có kinh nghiệm về CSS, HTML, JavaScript, jQuery.
 • Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc.
Ưu tiên:
 • Có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng về tài chính.
 • Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống phần mềm.
 • Có kinh nghiệm quản lý nhóm.
 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo

Why You'll Love Working Here

 • Friendly, professional, and having interesting challenges in work
 • Continuous learning and advancing
 • Working on latest technologies
 • Frequently appraised and work results are always recognized
 • Salary according to capability and work results