Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some erp jobs for you.

Technical Consultant (ERP/SQL/AngularJS)

Ho Chi Minh

03 Lập Trình Viên .NET (C#, ERP)

Ho Chi Minh

Automation QA (Webapps, SAP, ERP)

Ho Chi Minh

Jr. Application Consultant (EAM/ERP/SQL)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • Attractive bonus package
  • Challenging industry projects
  • Exposure to big corporations

Python Odoo ERP developer (Remote Team)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Chuyên Viên Phần Mềm Ứng Dụng (ERP)

Ho Chi Minh

Python Developer (Odoo, ERP, PostgreSql)

Ho Chi Minh

Nhân viên triển khai (.NET, ERP, CRM..)

Ho Chi Minh

ERP Specialist ( SQL)

Others

CVCC hệ thống tài chính (Data Analyst)

Ha Noi

Python Developer (Odoo)

Ho Chi Minh
  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Tiếp cận nhiều dự án lớn
  • Học hỏi công nghệ mới hiện đại

Data Engineer (Python)

Ho Chi Minh

People also searched

ERP Developer ERP Specialist ERP

Company Spotlight

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản