Senior Business Analyst (IT)

Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
Ho Chi Minh
18 days ago

The Job

 • Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch của Bộ phận theo định hướng của Phòng Chuyển giao Công nghệ và Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng;
 • Phân tích, đánh giá và tư vấn các giải pháp công nghệ, kỹ thuật chi tiết trên các tài liệu nghiệp vụ (BRD) dựa trên yêu cầu của các đơn vị đảm bảo tiết kiệm chi phí và cập nhật xu hướng công nghệ trên thế giới;
 • Giám sát và hoàn thành các hạng mục công việc bao gồm việc kiểm soát chất lượng và xác nhận kết quả với các bên có trách nhiệm;
 • Kiểm soát các rủi ro phát sinh liên quan phạm vi công việc của Bộ phận;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

 

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, QTKD, Kinh tế
 • Tối thiểu kinh nghiệm 7 năm (đối với Chuyên gia)/5 năm (đối với Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (đối với Chuyên viên chính)/ 2 năm (đối với Chuyên viên) trong lĩnh vực phân tích giải pháp trong ngành tài chính ngân hàng;
 • Yêu cầu có kinh nghiệm và hiểu biết về hệ thống CoreBank và CoreCard của ngân hàng
 • Kinh nghiệm và hiểu biết về quy trình phát triển giải pháp công nghệ;
 • Kỹ năng quản trị dự án;
 • Kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả và kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;
 • Tiếng Anh giao tiếp (Nói và Viết) tốt.