48 senior .net jobs in Ha Noi for you

Senior .NET Dev(C#, WinForm, SQL)

Ha Noi

Developers (Java/.NET/C#)

Ha Noi

C# (WPF) Developer (C++, .NET)

Ha Noi
  • Team building sôi nổi
  • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
  • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

.NET Software Engineer - Up to $1500

Ha Noi

10 .NET Core (ReactJS, C#) 700 - 1500$

Ha Noi
Ho Chi Minh
  • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
  • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
  • Carrier path rõ ràng

C# Developer ( .NET )

Ha Noi

Software Dev (PHP,.NET,Java, Mobile...)

Ha Noi

Software Project Manager(.Net,PHP,Java)

Ha Noi

05 .NET Developers (ASP.NET/C#) ~ $1700

Ha Noi
  • Working 5 days/week
  • Salary review: 2 times /year
  • 13th month & Performance bonus

05 Mid/Sr .NET Developers (Up to 1,800$)

Ha Noi

Tuyển 10 Developers (C#, .NET, PHP)

Ha Noi

C# Back-end Developer (.NET, Database)

Ha Noi

05 Backend Developer (.NET, ASP.NET, C#)

Ha Noi

.NET Web Developer (C#, ASP.NET, JS)

Ha Noi

03 .NET Developers (AngularJS, Oracle)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi
Ho Chi Minh

03 Lập Trình Viên (C#, .NET)

Ha Noi

C++(MFC/ATL) Senior Software Engineer

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1500

Ha Noi

.NET Developer (.Net, C#, MVC)

Ha Noi

Company Spotlight

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd