SAP Developer (ERP, System Engineer)

Ha Noi
25 days ago

The Job

1. Theo dõi dữ liệu người dùng cập nhật hàng ngày trên SAP
2. Quản lý Master data
3. Xử lý sự cố trên SAP
4. Hướng dẫn sử dụng cho nhân viên mới
5. Viết tài liệu hướng dẫn người dùng
6. Các công việc khác được phân công

Your Skills and Experience

1. 신입 NV mới
- System문제 해결/분석 능력 우수자 
người biết phân tích và giải quyết System
- Database에 대한 이해도가 있는 자
người biết hiểu DATABASE 
- IT 관련 전공자 우대
người đã học về IT
- SAP/ERP 경험/이해자 우대
người có kinh nghiệm SAP/ERP 


2. 경력 NV có Kinh nghiệm
a. SAP MM 모듈 컨설턴트or유지보수 경력 1~3년 
Kinh nghiệm tự vấn và sữa chữa SAP MM Module 1 ~ 3 năm 
b. SAP PP 모듈 컨설턴트or유지보수 경력 1~3년
Kinh nghiệm tự vấn và sữa chữa SAP PP Module 1 ~ 3 năm
c. SAP SD 모듈 컨설턴트or유지보수 경력 1~3년
Kinh nghiệm tự vấn và sữa chữa SAP SD Module 1 ~ 3 năm

- 위 a,b,c중 최소 1개 이상 충족자(필수)
Phải đạt yêu câu 1 trong 3 hàng mục trên.

Why You'll Love Working Here

- Đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo 100% lương cơ bản và phụ cấp đóng bảo hiểm theo quy định pháp luật 
- Cơ hội học học và phát triển chuyên môn từ chuyên gia Hàn Quốc làm việc trực tiếp
- Được cử đi đào tạo tại Hàn Quốc 
- Học tiếng Hàn miễn phí tại công ty vào thứ 3-4-6 trong tuần