Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some new jobs for you.

DevOps Engineer

Ha Noi

$2500 Salesforce and WordPress Developer

Others

Mobile iOS Developer (JavaScript)

Ho Chi Minh

Developer JavaScript Jr (SQL, Angular)

Ho Chi Minh

Lead React Native Engineer

Ho Chi Minh

Mobile Developer (React Native)

Ho Chi Minh

Bridge Engineer (Mobile Programming, C#)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Android Developer (Java,Kotlin) ~ $1500

Ha Noi
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường thân thiện

03 Sr Back-end Devs - Up to $2500

Ho Chi Minh

SAP ABAP Developer (Database, Oracle)

Ho Chi Minh

Senior PHP Developer (NoSQL, CSS)

Ho Chi Minh

Senior ASP.NET Developer (.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Senior Frontend Dev (ReactJS/Angular)

Ho Chi Minh

CV An ninh thông tin-System Engineer/C#

Ha Noi

Junior Python Dev (Python, C++, QA QC)

Ha Noi

Java Developer (MVC, J2EE)

Ho Chi Minh
 • Interesting projects
 • Bonus structure + 13th month
 • Nice boss &friendly co-workers

NodeJS Developer (PostgreSql, Firebase)

Ho Chi Minh

Java Software Engineer (Spring, Oracle)

Ho Chi Minh

Tester (3 người)

Ha Noi
 • 120 ngày nghỉ mỗi năm
 • Cơ chế thưởng hấp dẫn
 • Môi trường trẻ trung, vui vẻ

03 Senior Back-End Devs (.NET, NodeJS)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam