13 ruby jobs in Ha Noi

Backend Web Dev (Ruby, Golang, NodeJS)

Ha Noi
  • Learn product-thinking mindset
  • Being proud of what you do
  • Fun & Productive environment

Ruby Developer (Ruby on Rails)

Ha Noi
  • Môi trường trẻ, thân thiện
  • Nghỉ +1 ngày, tháng ko nghỉ lễ
  • Hoạt động teambuilding sôi nổỉ

Backend Ruby Developer (JavaScript)

Ha Noi
  • Tháng lương 13 + KPI bonus
  • Môi trường trẻ, đa văn hoá
  • Dự án với KH hàng đầu Nhật Bản