Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some new jobs for you.

02 Senior Software Engineer (PHP)

Ho Chi Minh

01 Senior Mobile iOS Developer (Swift)

Ho Chi Minh

Sr Front-end Engineer (ReactJS)

Ho Chi Minh
  • International environment
  • Upto 3 months bonus (annually)
  • Updated Technology

Software Dev for Logictics(Java, C#, JS)

Ho Chi Minh

20 Java Dev (HTML, JavaScript) ~ $1500

Ha Noi

9 Senior PHP Developers (Laravel/ MySQL)

Ho Chi Minh
  • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
  • Bonus dự án hàng tháng
  • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

IT Support (Networking, Database, NOC)

Ha Noi

Network Data Center Specialist (Cisco)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Phát triển&tích hợp dữ liệu (Java/.NET)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior Solution Architect

Ho Chi Minh
Ha Noi

Web Dev (C#, .NET, .NET CORE) Upto $1000

Ha Noi
  • Môi trường năng động
  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Cơ hội thăng tiến

IT Communicator or BrSE (up to $1500)

Ho Chi Minh

Junior Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

03 Database Devs (Oracle, SQL)

Ha Noi

02 Phát triển ứng dụng (Java, Oracle)

Ha Noi

5 Junior/Senior Dev (C#/C++) upto 1500$

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

CORE BUSINESS TECHNOLOGY ANALYST (BA)

Ha Noi

Sr. Fullstack Dev (PHP/Python or Ruby)

Ho Chi Minh

Jr. Fullstack Developer (Python/PHP/Go)

Ho Chi Minh

Junior/Middle PHP Dev (Up to $1200)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.