Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some new jobs for you.

05 Mobile Game Developers (Unity)

Ha Noi
 • Nghỉ thứ 7, CN
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

10 Developers (.Net, C#, Oracle SQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Great team, Big bonus
 • Attractive income
 • Friendly,pleasant environment

[Urgent] 10 Java Developers -Up to $1800

Ho Chi Minh

05 .NET Developers (C# ,Linux)~1700$

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

Cyber Security Architect

Ho Chi Minh
 • Global Security Expert
 • Promissing Career Path
 • Up to 15th month salary

[HCM/HN] Senior/Principal .NET Engineer

Ho Chi Minh
Ha Noi

3 Java Dev (Linux/MySQL) Up to $1200

Ha Noi
 • Công ty Game Top 5 ASEAN
 • Thưởng là chính, lương là phụ
 • Đội ngũ trẻ, cực vui

AI Research/ Engineer (Machine Learning)

Ha Noi

Embedded Test Engineer(C, C++)

Ho Chi Minh

Software Project Manager (CRM)

Ho Chi Minh

10 Java Developers (Spring, OOP)

Ha Noi
 • Lương 500-1000 USD
 • Chế độ phúc lợi rất tốt
 • Teambuilding, nghỉ mát mỗi năm

Senior .Net Developer (C#/VB .Net)

Ho Chi Minh

iOS Leader

Ho Chi Minh
 • Bonus up to 4-months salary
 • Chance to work in Yahoo! JAPAN
 • Bao Viet care 24/24 Insurance

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Mobile Team Leader (IOS/Android) ~ $1300

Ho Chi Minh

5 .NET Developer (Sharepoint,C#,ASP.NET)

Ho Chi Minh

Jr Python Dev (Django, HTML5) - Upto 18M

Ha Noi

Web Application (JavaScript, TypeScript)

Ho Chi Minh
 • Salary is up to $1,500
 • Learn modern workflow & tools
 • Become professional engineer

DevOps Engineer (Up to $2500)

Ha Noi

10 Server Developers (Go/ Python/ Java)

Ho Chi Minh
Others
 • Work in Singapore, > $3,500
 • 18 days annual leave
 • Yearly performance bonus

Company Spotlight

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent