React Native Developer ( iOS/ Android )

Lô95, TT4, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Nam Tu Liem, Ha Noi
See map
4 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Opportunity to develop your own software
  • The policy of early departure for senior
  • Party every salaryday by boss, bubble tea by MrKim

Job Description

- Develop for us a set of high-quality applications. You will have to cooperate with our backend developer

- Participate in one or more stages in the entire software development process such as analysis, design, and software development

- Willing to learn new technologies and cooperate with co-workers

- You will work with those who consider that working, playing, enjoying is totally compatible

---------------

- Phát triển các ứng dụng chất lượng cao.

- Tham gia vào một hoặc nhiều giai đoạn trong toàn bộ quy trình phát triển phần mềm như phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm.

- Sẵn sàng học hỏi công nghệ mới và có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp.

 

Your Skills and Experience

- Practical experience with React JS / React Native / Redux / Expo and relevant work experience as a Mobile Engineer (Android/iOS)

- Solid understanding of Hook, functional component

- Solid understanding of React’s fundamental philosophy and component lifecycle

- Excellent technical problem-solving skills and aptitude to learn new technologies, tools, and methodologies

- Solid understanding of HTTP, REST API, JSON

- Familiarity with native build tools like Xcode, Gradle (Android Studio, IntelliJ)

- Good written and verbal communication, team player with a collaborative work ethic

- Good English.

----------------------------------------------

- Kinh nghiệm thực tế với React JS / React Native / Redux / Expo và kinh nghiệm làm việc liên quan với tư cách Mobile Engineer (Android/iOS) (Android / iOS)

- Hiểu biết vững chắc về HTTP, REST API, JSON

- Quen thuộc với các công cụ như Xcode, Gradle (Android Studio, IntelliJ)

- Tiếng Anh tốt.

 

 

Why You'll Love Working Here

- Không giới hạn việc phát triển bản thân của dev chỉ với một ngôn ngữ
- Senior dạy Junior, Junior dạy beginner, sharing = học hỏi 
- Khi phỏng vấn sếp hỏi: Anh có nguyện vọng phát triển một cái gì đấy không? Nếu có sếp đầu tư cả sức sức tiền và người 
- Văn hoá công ty: Làm như Hàn Quốc, chất lượng Hàn Quốc, chơi như người Việt Nam.

- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, cơ hội học hỏi các công nghệ mới nhất, cơ hội trưởng thành, tiến thân.
- Được xét tăng lương định kỳ hàng năm.
- Chế độ thưởng theo dự án.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN . 15 ngày phép/ năm. Sinh nhật, party hàng tháng.

- Lương: ~30t