1,251 qc jobs in Vietnam for you

Senior QC (French - Onsite France/UK)

Ho Chi Minh

URGENT - Tester (QA QC)

Ha Noi
  • Lương, thưởng cạnh tranh
  • Cơ hội thăng tiên lên quản lý
  • Môi trường làm việc năng động

QC Engineer (Manual/Automation/Selenium)

Ho Chi Minh

Software tester (QA, QC)

Ho Chi Minh

QC Engineer/ Tester

Ho Chi Minh

Manual QC Engineer (Salary up to $2,000)

Ho Chi Minh

QC Team Leader

Ho Chi Minh
  • Opportunity to work oversea
  • 14~24+days for annual leave
  • Attractive salary & benefits

QA Lead (QA QC/Tester, English)

Ho Chi Minh

02 QC Engineers (Up to 1600$)

Ho Chi Minh

QA QC Engineer (Tester, English)

Ho Chi Minh
  • Attractive salary
  • Work in global environment
  • Chance to learn new technology
Get new qc jobs by email

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Software QC Testers ( start next year)

Ho Chi Minh

Automation Tester (C#, QA QC)

Ho Chi Minh

QC Automation Tester

Ho Chi Minh

QC Lead

Ho Chi Minh

Test Analyst/Business Analyst (QA QC)

Ho Chi Minh

Senior Test Engineer (Tester/ QA QC)

Ha Noi

Gấp - 05 QA QC Developer ( Tester)

Ha Noi

Manual QC Tester

Ho Chi Minh

QA QC Engineer (Manual Tester, Database)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle