1,557 qc jobs in Vietnam for you

03 Senior Tester (QA QC)

Ha Noi

Senior Automation QC (C#)

Ho Chi Minh
 • 13th & 14th Month Salary
 • Annual Overseas trip
 • 30 paid leave days per year

03 Tester (QA QC) - Up to 20M

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior QA QC (Tester)

Ho Chi Minh

QC Team Leader

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and bonus
 • Project bonus two times / year
 • Trip in domestic or outbound

Junior QA Engineer (Tester, QA QC, C#)

Ho Chi Minh

QC Engineer (Manual, Mobile/Web)

Ho Chi Minh

Senior Tester (QA QC)

Ha Noi

Automation Tester (QA QC)

Ha Noi

3 Tester (QA/ QC, Database) - Upto $1300

Ha Noi
Da Nang
Get new qc jobs by email

QC Automation Tester (Selenium)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ha Noi

Software QA QC/ Tester

Ho Chi Minh
Da Nang

Software QA / QC / Tester ( All Level)

Ho Chi Minh

02 QC Engineers (QA QC) (Up to 1600$)

Ho Chi Minh

QA QC/ Tester (Auto/Cucumber/Selenium)

Ho Chi Minh

Software Tester (QA QC, Agile)

Ho Chi Minh

【To 1500$】QA QC Lead(Automation Testing)

Ho Chi Minh
 • Petrol subsidy
 • Medical
 • Team Building

IT Tester (QA, QC)

Ho Chi Minh

02 Senior QC (Tester)

Ho Chi Minh
 • Có cơ hội đi onsite ở Nhật Bản
 • Thưởng 2 lần/năm + Thưởng nóng
 • BH an toàn lao động (BH Nhật)

Company Spotlight

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent