190 qa qc jobs in Vietnam

 • 13 Monthly Base Salary
 • Training
 • Recorgnition
Ho Chi Minh
 • 13 Monthly Base Salary
 • Training
 • Recorgnition
Ho Chi Minh
10d
Ha Noi
Ho Chi Minh
13d
Ho Chi Minh
Ha Noi
13d
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Rookie Bonus up-to 10M
 • Allowances & Training Programs
Ha Noi
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Rookie Bonus up-to 10M
 • Allowances & Training Programs
Ha Noi
14d
 • Mức lương hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao
 • Thưởng nhiều đợt trong năm
 • Nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn
Ho Chi Minh
 • Mức lương hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao
 • Thưởng nhiều đợt trong năm
 • Nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn
Ho Chi Minh
16d
 • Mức lương hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao
 • Thưởng nhiều đợt trong năm
 • Nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn
Ho Chi Minh
 • Mức lương hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao
 • Thưởng nhiều đợt trong năm
 • Nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn
Ho Chi Minh
16d