233 qa qc jobs in Vietnam

20 Automation Tester (Java/Python/QA QC)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • 13th month salary and bonus
  • 18 leaves per year
  • Medical benefits for family

QC Leader (Tester)

Ho Chi Minh
  • Thưởng KPI > 3 tháng lương.
  • Nghỉ mát trong và ngoài nước.
  • Tài trợ chi phí học tập.

05 Process Quality Assurance (PQA)

Ha Noi
  • Chuyên gia đầu ngành
  • Cơ hội phát triển nhanh
  • Môi trường năng động sáng tạo