217 qa qc manager jobs in Vietnam for you

QA QC (Project Manager)

Ho Chi Minh
Da Nang

02 Business Analyst (PM, QA QC)

Ha Noi

Senior QA QC Leader (Tester)

Ho Chi Minh

QA Engineering Manager - $3500 Bonus

Ho Chi Minh

QC Manager/Lead

Ho Chi Minh

Tester ( QA QC)

Ha Noi

Junior Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
  • Attractive salary and benefits
  • Flexible working hours
  • Training/ Onsite in Europe

Business Analyst ( QA QC, MySQL)

Ha Noi

Product Owner (Manager)

Ho Chi Minh

Senior Automation QA QC/ Tester Engineer

Ho Chi Minh

Associate Project Manager

Ho Chi Minh

Software Tester (QA QC) – Banking Domain

Ha Noi

Senior QC/QA (Tester)

Ho Chi Minh

Test Team Leader (Tester, QA QC)

Ha Noi
  • Competitive salary
  • Global software product
  • Career Path

Urgent - 03 Tester (Manual test, QA QC)

Ha Noi

QC Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
  • Môi trường làm việc năng động.
  • Lương thưởng hấp dẫn.
  • Du lịch hàng năm với công ty.

QA Engineer (QA QC)

Ho Chi Minh

Dynamics CRM – Project Manager

Ho Chi Minh

QA/QC Engineer (Junior/Senior)

Ho Chi Minh

QC Team Leader (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.