48 project manager jobs in Vietnam for you

IT Project Manager

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

Project Manager

Ho Chi Minh
 • 1 month salary bonus/probation
 • Performance bonus & Tet Bonus
 • Great & int'l work environment

Software Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Additional Heath Insurance
 • English tuition fee support

PROJECT MANAGER (Up to $3000)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Thưởng KPI > 4 tháng lương.
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước.
 • Tài trợ chi phí học tập.

PROJECT MANAGER (Mobile and Web app)

Ho Chi Minh

Project Manager in Information Security

Ha Noi

Java Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (English), from $1,500

Ho Chi Minh

Project Manager (Games)

Ho Chi Minh
Get new Project Manager jobs by email

Project Manager (Scrum Master)

Ho Chi Minh

Project Manager (PHP, Mobile Apps)

Ha Noi

Project Manager (Project E Invoice)

Ha Noi

Software Development / Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh
Ha Noi

Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh

Technical Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (Agile, English)

Ho Chi Minh

Project Manager (HTML5, CSS) Up to $2000

Ha Noi
 • Competitive Salary
 • Creative working environment
 • Premium health care

Company Spotlight

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent