45 project manager jobs in Ho Chi Minh

 • Yearly performance bonus
 • Technical training sessions
 • High-growth career path
Ho Chi Minh
 • Yearly performance bonus
 • Technical training sessions
 • High-growth career path
Ho Chi Minh
18d
 • Signing Bonus + Gói thưởng lên tới 50 triệu đồng
 • Cơ hội onsite tại Nhật
 • Tài trợ vé máy bay Nhật - Việt hoặc ngược lại
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Signing Bonus + Gói thưởng lên tới 50 triệu đồng
 • Cơ hội onsite tại Nhật
 • Tài trợ vé máy bay Nhật - Việt hoặc ngược lại
Ho Chi Minh
Ha Noi
25d
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
11d