Project Manager

Sailing Tower Building, District 1, Ho Chi Minh
See map
Ha Noi
19 days ago

The Job

 • Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch thực hiện các dự án công nghệ theo định hướng của Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng;
 • Triển khai và quản lý các dự án công nghệ đảm bảo đúng phạm vi, ngân sách, tiến độ và chất lượng theo cam kết;
 • Tư vấn và giám sát việc tuân thủ quy trình quản lý dự án của VIB nhằm đảm bảo các dự án hoàn thành các mục tiêu đã đề ra;
 • Kiểm soát các rủi ro phát sinh liên quan phạm vi công việc của Bộ phận;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT/ Khoa học máy tính/ QTKD;
 • Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm về triển khai dự án trong các công ty tài chính hoặc ngân hàng;
 • Chứng chỉ về quản trị dự án (PMP);
 • Am hiểu về quy trình cung cấp giải pháp công nghệ;
 • Kinh nghiệm triển quản lý/ triển khai dự án về hệ thống ngân hàng lõi, hệ thống thanh toán, hệ thống quản trị QHKH, hệ thống kho dữ liệu, hệ thống thông tin quản trị, ngân hàng trực tuyến & thương mại điện tử.
 • Kinh nghiệm triển khai hệ thống LOS (Loan Origination System)
 • Kỹ năng  tư duy chiến lược  tốt;
 • Kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả và kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;
 • Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.