Project Manager / Project Executive

Legato
159 Nguyen Du (Floor 6), District 1, Ho Chi Minh
12 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Môi trường năng động, cởi mở, trẻ trung
 • Phúc lợi tốt.
 • Cơ hội đi công tác ở Hong Kong

Job Description

Chúng tôi đang tìm kiếm một người quản lý dự án có kinh nghiệm chịu trách nhiệm điều phối các nguồn lực và dự án

 1. Phối hợp các dự án ứng dụng Web / Mobile, đảm bảo dự án đúng thời hạn, theo đặc điểm kỹ thuật và phân phối với tiêu chuẩn chất lượng
 2. Yêu cầu thu thập và tài liệu cho nhóm phát triển của chúng tôi
 3. Liên lạc với nội bộ để phát triển dự án
 4. Có khả năng xử lý các yêu cầu và mong đợi trong suốt chu kỳ phát triển

--------------------------------------------------

We are looking for an experienced project manager responsible for the coordination of resources and projects

 1. Coordination of Web/Mobile application projects, ensuring the project is on time, according to the specification and delivery with quality standards
 2. Requirements gathering and documentation for our development team
 3. Liaise with internal for project development
 4. Capable to handle requests and expectations throughout the development cycle

Your Skills and Experience

KINH NGHIỆM BẮT BUỘC

 1. Ít nhất 1 - 3 năm kinh nghiệm quản lý dự án trong lĩnh vực ứng dụng Web / Mobile

NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN

 1. Kỹ năng phân tích và giao tiếp tuyệt vời
 2. Quản lý thời gian tốt với các kỹ năng đa tác vụ
 3. Chịu trách nhiệm với khả năng làm việc tự chủ
 4. Chú ý đến chi tiết
 5. Có thể làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn chặt chẽ
 6. Kỹ năng đọc và viết bắt buộc bằng tiếng Anh
 7. Kỹ năng ngôn từ mạnh mẽ trong tiếng Anh là phải
 8. Sẵn có ngay lập tức được ưa thích

--------------------------------------------

MANDATORY EXPERIENCE

 1. At least 1 - 3 years of project management experience in Web / Mobile application field

GENERAL SKILLS

 1. Excellent interpersonal & analytical skills
 2. Well time management with multi-tasking skills
 3. Responsible with the ability to work autonomously
 4. Attention to detail
 5. Able to work under pressure and meet the tight deadline
 6. Mandatory read and written skills in English
 7. Strong verbal skill in English is a must
 8. Immediate availability is preferred

Why You'll Love Working Here

QUYỀN LỢI

 1. Làm việc 5 ngày một tuần (Giờ giấc linh hoạt)
 2. Xét tăng lương hàng năm dựa trên thành tích và đóng góp của nhân viên
 3. Thưởng theo năng lực dựa trên kết quả hoạt động của công ty
 4. Văn phòng đẹp và hiện đại, ở ngay trung tâm thành phố
 5. Birthday leave
 6. Có cơ hội đi công tác ở Hồng Kông

----------------------------------------------

WHAT WE OFFER YOU

 1. Five-day work week (Flexible working hours).
 2. Salary review every year based on employee's performance and contribution.
 3. Incentive bonus based on company's performance
 4. Nice office environment
 5. Birthday leave
 6. Optional business trips to Hong Kong

CTY TNHH Legato Technologies